A P E K S 有限公司
公司介绍
新闻资讯
广告影片
设备生产
设备开发
产品介绍
产品出货地区
联系我们
 
 
 
 
 
 

设备开发

为了满足客户不同需求以及提高蓝宝石晶体的品质,Apeks有限公司工程研发部门使用12 种不同的电炉设备。我们的工艺师不断的在改进长晶技术,提升长晶炉的晶体产量以及晶体产出的品质与大小,发展自动化控制的技术以及开发新的长晶设备。

Ростовое производство 

Ростовое производство  искусственных сапфиров 

 

Ростовое производство 

 

 
(C) 2009 "Apeks" Co.Ltd. All rignts reserved
公司介绍 || 设备生产 || 设备开发 || 产品介绍 || 产品出货地区|| 联系我们